• +48 691 732 631
 • biuro@topin.pl

TOPIN - We design for you!

TOPIN Energy uses many years of experience and constant presence on Asian markets on a daily basis.

Because of this we can offer the most advantageous solutions in the field of renewable energy:

Multifunctional Heat Pumps with the highest efficiency A+++ with R32 refrigerant and fully ecological R290 (propane),

Buffer Tanks and DHW tanks – made of the highest quality SUS316 stainless steel. Our unique solution ensures comfortable, effective and ergonomic installation.

PV Modules  including the latest N-type TOP Cone technology with power from 410W to 580W

ESS (Energy Banks) intended for homes and industrial applications made of the highest quality LiFePO4 cells ensuring the longest lifespan > 6000 charging and discharging cycles.

We always focus on the highest quality devices to ensure that our devices are innovative, energy-saving and ecological.

In our activities, we focus on continuous development in order to offer the highest quality products with outstanding technical parameters and competitive prices as a reliable partner.

We provide optimal solutions for you and your home!

What distinguishes our heat pumps

Manufacturer's warranty

5 YEARS

The best

components

Polish

service and documentation

Excellent

quality

Quiet

operation of the device

Modern

design

Outstanding

performance in Class A+++

Intuitive

touch display

The best

value for money

Remote

monitoring/DTU

Fast

service

Wide

scope of work

Polish

mobile app

Network of partners

throughout Poland

Fast

defrosst

Ecology

and safety

TOPIN

Installation of a heat pump – use our Partners

Do you want to order a TOPIN heat pump? Contact an installer in your region!

01

Are you looking for an installer who will install a heat pump in your home? Use the form on our website and find an installation company that will install modern TOPIN heat pumps for you!

02

In your return e-mail you will receive information about reliable installers in your area who have a valid TOPIN Certificate and will be able to provide you with a full warranty on our devices.

03

Remember! TOPIN devices are installed only by qualified installers. Their skills are constantly improved through our proprietary authorization training. A database of professional installers authorized to install and service TOPIN heat pumps is at your disposal.

Why is it worth choosing the TOPIN multifunctional heat pump as the heating system in your home?

Saving

TOPIN heat pumps allow you to reduce heating costs by up to 80%. However, they are much cheaper to operate compared to traditional furnaces.

Security

By choosing heat pumps, we avoid many risks associated with traditional installations, e.g. the risk of explosion or carbon monoxide poisoning.

Convenience

TOPIN heat pumps are virtually maintenance-free devices.

Environment friendly

Heat pumps are fully ecological devices. The use of heat pumps significantly reduces exhaust and smog emissions.

Heat pump – is it worthy?

At first glance, investing in a heat pump and its installation is a considerable expense and a big hassle - is it worth it?

 

Basing home heating on modern heat pump technology gives us many important benefits that make heat pumps become an increasingly interesting alternative to traditional heating methods.

 

Heat pumps mean peace of mind and energy independence for years!

INNOATION

ECOLOGY

DURABILITY

HEATS OR COOLS

TOPIN heat pumps

We offer the highest quality heat pumps with A+++ efficiency

Type: Air-Water Monoblock

With R32 refrigerant and fully ecological R290 (propane)

With EVI injection technology ensuring efficient operation at temperatures down to -25

It heats in winter and cools in summer

TOPIN heat pumps

We offer the highest quality heat pumps with A+++ efficiency

Type: Air-Water Monoblock

With R32 refrigerant and fully ecological R290 (propane)

With EVI injection technology ensuring efficient operation at temperatures down to -25

It heats in winter and cools in summer

TOPIN heat pumps are an economical and efficient solution ensuring:

- heating hot water

- cooling in summer

- stable and quiet operation,

- convenient control via a mobile application with a Polish menu

Your best choice!

TOPIN monoblock, air-water heat pumps are the perfect solution for you and your family.

 

TOPIN - We design for you!
O nas

Principle of operation of a heat pump

An air-to-water heat pump takes energy from the air and releases it into the water. Each heat pump is equipped with an exchanger through which a fan pumps outside air. Thanks to the large surface of the exchanger, energy exchange is very effective.

 

Heat exchange takes place thanks to the refrigerant circulating in a closed circuit. The refrigerant evaporates in the heat exchanger and, due to its state of matter, from liquid to vapor, it is able to absorb energy from the exchanger. As a result, the outside air heats the refrigerant.

 

The refrigerant in the form of heated vapor is then forced through the heart of the heat pump, i.e. the compressor. The compressor, increasing the pressure of the steam, increasing its temperature.

 

Steam with a high energy charge is injected into the condenser, i.e. an exchanger, in which the energy is transferred to the water circulating in our building's installation. In the condenser, the refrigerant condenses, changes from hot vapor to liquid and releases heat to the water in the installation.

The condensed coolant is expanded by the expansion valve and returns to the evaporator in a cold liquid state. At this point, the cycle ends and the described process begins again.

The main advantage of a heat pump is the fact that 80% of the energy is taken from the air, and only 20% is consumed by the compressor in the form of electricity. The measure of a heat pump’s efficiency is the ratio of energy extracted from the air to energy extracted in the form of electricity.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
AKCEPTUJĘ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Adres naszej strony internetowej to: topin.pl §1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych jest Topin Polska Sp. z o.o. z ul.Perzycka 12, 60-182 Poznań, Polska,  NIP: 7792524655. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych
§2. Administrator Danych
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
  1. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
  1. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.
  1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@flipynadmorzem.pl.
  1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  1. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  1. Ustawienie oraz wycofanie zgód możliwe poprzez kontakt biuro@topin.pl
§3. Pliki cookies
  1. Witryna topin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
  1.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Save settings
Cookies settings
X