• +48 691 732 631
  • biuro@topin.pl
O nas

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze woda pobiera energię z powietrza a oddaje ją do wody. Każda pompa ciepła wyposażona jest w wymiennik, przez który za pomocą wentylatora przetłaczane jest powietrze zewnętrzne. Dzięki dużej powierzchni wymiennika wymiana energii następuje w bardzo efektywny sposób.

 

Wymiana ciepła następuje dzięki czynnikowi chłodniczemu który krąży w obiegu zamkniętym. Czynnik chłodniczy paruje w wymienniku ciepła i w związku stanu skupienia, z cieczy na parę, jest w stanie pobierać energię z wymiennika. W efekcie powietrze zewnętrzne ogrzewa czynnik chłodniczy.

 

Czynnik chłodniczy w postaci ogrzanej pary, jest następnie przetłaczany przez serce pompy ciepła, czyli sprężarkę. Sprężarka, zwiększając ciśnienie pary, zwiększając jej temperaturę.

 

Para, o dużym ładunku energii, przetłaczana jest na skraplacz, czyli wymiennik w którym energia przekazywana jest do wody krążącej w instalacji naszego budynku. W skraplaczu, czynnik chłodniczy ulega skropleniu, z gorącej pary przechodzi w stan ciekły i oddaje ciepło do wody w instalacji.

Skroplony, czynnik chłodniejszy jest rozprężany przez zawór rozprężny i w stanie zimnej cieczy trafia z powrotem na parownik. W tym miejscu cykl się zamyka i opisany proces rozpoczyna się od początku.

 

Podstawową zaletą pompy ciepła jest fakt, że 80% energii pobieramy z powietrza, a tylko 20% jest pobierane przez sprężarkę w postaci energii elektrycznej. Stosunek energii pobranej z powietrza do pobranej w postaci energii elektrycznej jest miarą efektywności pompy ciepła.

X